Stavba 94 bytů v Aši dnes začíná
Dnes, tj. 4.6.2003 bude v 11 hodin zahájena stavba 94 družstevních bytů na Hlavní ulici v Aši. Tímto aktem bude de facto odstartována nejrozsáhlejší bytová výstavba po roce 1989. Zahajovaná výstavba je první etapou akce, na jejímž konci bude 94 bytů v šesti bytových domech, v plném proudu je rovněž příprava realizace II. etapy (znám je už vítěz veřejné soutěže na zhotovitele), při níž ve stejné lokalitě vyroste dalších 35 bytů ve třech bytových domech. První etapa má být dokončena v příštím roce. Město Aš do projektu vkládá pozemky a státní dotaci (pro první etapu obdrželo 37 800 000 Kč), zhotovení projektů, marketingový průzkum a vlastní stavbu realizuje pardubická společnost CZ stavební holding. Městský úřad v Aši v současné době eviduje kolem 620 žádostí o přidělení obecního bytu. Stavba na Hlavní ulici je situována do lokality, kde ještě v 60. letech minulého století byla souvislá řada domů, jež navazovaly na historické náměstí u sochy Goetha. Tato dostavba by měla napomoci postupnému vytváření charakteru náměstí pro toto území a nikoliv už jen jakési okrajové části města se zbytky historických staveb (z historického náměstí klasického čtvercového tvaru a ´ašským špalíčkem´ zbyly pouze dvě budovy) a výpadovky na Hranice. Přepokládá se, že po dostavbě lokalita výrazně ožije.
Zpět na list